Her Kurgucunun Bilmesi Gereken 9 Kesme Tekniği

Her kurgucunun kesinlikle kendisine sorması gereken ve hayatı boyunca asla unutmaması gereken bir soru var:

Acaba doğru yerde kesme yaptım mı?

Kesme diyorum çünkü kurgu yapmak peş peşe görüntüleri dizmek olmadığı gibi video ya da filme dinamizm katmak için yerli yersiz kesmeler yapmak da değildir. Aslında nerede kesmemeniz gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Bu konuda ünlü kurgucu Walter Murch şöyle der: İçinde fazla kesme olduğu için bir filme iyi kurgulanmış demezsiniz. Nerede kesilmemesi gerektiğini bulmak daha fazla sezgi ve çaba ister. Kesmek veya kesmemek konusunda kurgucu aslında saniyede 24 kere bu kararı verir: “Hayır. Hayır. Hayır. Evet!”

O halde Her Kurgucunun Bilmesi Gereken 9 Kesme Teknik nedir bir göz atalım

1 –  Standart

İsminden de anlaşılacağı gibi temel kesme tekniğidir. A görüntüsünden (ya da ses) B görüntüsüne (ya da ses) kesme yapmaktır. Yani A klibi ile B klibini bir araya getirmek.

2 – Jump Cut

Bu kesme tekniğini daha çok bir sahnede uzun bir olay varken o olayın tamamını göstermek yerine aralarını keserek süreyi kısaltırız. Bu sayede beyin boşlukları zaten tamamlayacaktır. Örneğin; bir odada karakter bavulunu hazırlamaktadır. Uzun uzadıya anlatmak yerine önce bavulu alma, bavula eşyaları koyma tabi aradaki dolaba git gel sahneleri yok en son sahnede ise bavul işlemi tamam final olarak bavul elde arabanın bagajında. Tabi sanat filmlerinde bazen karakter yürüyerek kameraya yaklaşır fakat yönetmen kesme yapmaz 3 dakika bile real time o sahneyi izletir. Wes Anderson Tenenbaum Ailesi filmindeki bu sahne örnek olabilir. Karakter traş oluyor ama tamamını izlemiyoruz. Amaç tamamen zamanı hızlandırmak.

3 –  J- Cut

Şimdi geldik sizi diğer kurguculardan ayıracak tekniklere. Bu kesim tekniği için J harfi üzerinden mantık yürütebiliriz. Bir sonraki sahneden gelen sesin önceki sahneden görüntüyle örtüştüğü, daha sonraki sahnenin ses bölümünün görselden bir öncü olarak resminden önce çalmaya başladığı bir kesme tekniğidir.

4 –  L- Cut

Bu teknik ise J cut tekniğinin tam tersidir. Önceki sahneden gelen sesin aşağıdaki sahneden resmin üzerine geldiği, sesin resimden sonra kesileceği ve bir sonraki sahnenin başlangıcında çalınmaya devam ettiği bir kesme tekniğidir.

    J ve L Cut için bu videoyu kesin izlemelisiniz.

5 –  Cutting on Action

Bu kesme tipi ise bir nevi devamlılık kesmesi diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse basitçe bir dövüş sahnesinde kılıç çekiliyor sonraki sahnede kılıcın çekilmesi halen devam ediyor. Karakter harekete geçtiğinde genel planda kılıç yere doğru inerken bir sonraki yakın planda inme devam eder.  Bu kesme tekniğinin kafada canlanması için Cutting on Action example diye aratmalar yapabilirsiniz.

6 –  Cross Cutting

Buna Çapraz Kesim ya da paralel kurgu da diyebiliriz. Filmlerde en çok aynı anda ve genellikle aynı yerde gerçekleşen eylemleri oluşturmak için kullanılan bir kesme tekniğidir. Örneğin; karakter bir düğün merasiminde fakat aynı zamanda başka bir yerde farklı olaylar oluyor. Kurgucu bir düğüne bir diğer olaya ara sıra kesme yapar. Tabi ki kafasına göre değil. En baba örnek bana göre:

7 –  Cutaway

Bu kesme türüne daha çok sitcom dizilerinde rastlarız. Film ve videoda bir kesit, başka bir şeyin görünümünü ekleyerek sürekli olarak filme alınan bir eylemin kesintiye uğramasıdır.

8 –  Montage

Bir dizi kısa çekimin sıralanıp bir bütün haline getirme tekniğidir. Tabi ki Sergei Eisenstein’dan örnek vereceğiz.

9 – Match Cut

Bu tekniği çoğu kurgucu kullanıyor. Örneğin;  bir karakter yatağa atlıyor bir sonraki kes suya atladığı sahne oluyor. Kısaca sahneleri ve olayları eşleştirme yani bağdaştırma diyebiliriz. Ama en iyi örnek daha doğrusu derslerde öğretilen Stanley Kubrick’in 2001: A Space Odyssey filminde maymunların havaya attığı kemiğin uzayda bir uyduya dönüşmesi. Mesaj olarak ayrıca araştırmanızı önerebilirim.

Ve geldik bu konularda aydınlatıcı örnekleri izlemeye

Ayrıca her başlığı YouTube’da aratarak filmlerden sahnelere ulaşabilirsiniz.